miércoles, 15 de octubre de 2008

Els successos de maig de 1937 i les seves conseqüències polítiques. La Comissió liquidadora

3 de maig de 1937. Esclata violentament la sorda pugna entre els qui tenien la revolució social com a prioritat – anarquistes i POUM – ; i els qui anteposaven la victòria bèl·lica a tota acció política – PSUC amb el suport soviètic - . La lluita als carrers se salda amb centenes de morts. El Govern de València ha d’intervenir. El dia 6 entraven a Barcelona milers de guàrdies d’assalt.
Aquest va ser el principi de la fi de l’autonomia de guerra. Conseqüència immediata dels fets de maig de 1937 va ser afebliment del Govern de la Generalitat enfront del de la República. No sols es van anar perdent les funcions que el Govern de la Generalitat s’havia autoatribuït, sinó serveis estatutaris, començant pel d’ordre públic. La tendència s’accentuaria a finals d’octubre, amb la instal•lació a Barcelona del Govern estatal. Això no obstant, fins l’11 de maig de 1938 no va cessar la intervenció pel Departament de Finances de les delegacions d’Hisenda i les sucursals del Banc Espanya.
Gairebé un any abans, pel juny de 1937, s’havia creat una Comissió mixta, encarregada de liquidar les complexes relacions financeres entre ambdós governs. La qüestió era certament complicada. A més de la radical discrepància de principi ja al·ludida, se suscitava la dificultat de qualificació de determinades despeses, com ara les d’abastament de la població civil. Entre la qual, per acabar d’adobar-ho, hi havia nombrosos refugiats procedents d’altres terres de Cunilòsia. D’altra banda, en sentit invers, s’havien de computar els subministraments de material de guerra per les indústries catalanes a l’Exèrcit de la República; i la ulterior confiscació pel Govern estatal de les indústries de guerra creades per la Generalitat.
Segons una nota del diari del president Azaña, datada el 17 de novembre de 1938, el ministre d’Hisenda entenia que, tot i acceptant parcialment els punts de vista d’en Tarradellas, la Generalitat era deutora a la República per import de 200 MPTA. El mes de gener de 1939, quan els membres de la Comissió mixta van arrencar a córrer cap a França, encara discutien.

No hay comentarios: